Πρόσφατα Δημοφιλή | Σήμερα | της Εβδομάδας | του Μήνα | Φέτος | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Ιέβερ
 

Euroskepticism Beyond Brexit

"A multi-nation survey from Pew Research Center finds that Euroskepticism is on the rise across Europe and that about two-thirds of both the British and the Greeks, along with significant minorities συνέχεια..

Big Magical Data

Αρχικός τίτλος: Τhe Big Problem With “Big Science” Ventures—Like the Human Brain Project

Αντιπαρέρχομαι τα περί "engineering not science", δεν θα τσακωθούμε τώρα για τη γλώσσα όταν έχουμε κοινό εχ συνέχεια..

The Most Mysterious Star in Our Galaxy (Andersen / The Atlantic)

"longing looks at the sky, aimed between the swan and the lyre, where maybe, just maybe, someone is looking back, and seeing the sun dim ever so slightly, every 365 days." συνέχεια..

How is NSA breaking so much crypto?

For the nerds in the audience, here’s what’s wrong: If a client and server are speaking Diffie-Hellman, they first need to agree on a large prime number with a particular form. There seemed to be no συνέχεια..

Shinichi Mochizuki and the impenetrable proof (Castelvecchi / Nature)

A Japanese mathematician claims to have solved one of the most important problems in his field. The trouble is, hardly anyone can work out whether he's right. συνέχεια..

Did a Rogue NSA Operation Cause the Death of a Greek Telecom Employee?

An investigation by The Intercept has uncovered not only the role of the CIA, but also that of the NSA, as well as how and why the operation was carried out. συνέχεια..

The Greek Warrior (Parker / New Yorker)

Ξέρεις ποιός. Φαντάζομαι τον Σαπέν να διαβάζει την τελευταία πρόταση. συνέχεια..

The second languages of every part of the world (Movehub)

Tagalog στην Σ. Αραβία. Απίθανο infographic, βασισμένο σε στοιχεία από Wikipedia και CIA world factbook. συνέχεια..