Πρόσφατα Δημοφιλή | Σήμερα | της Εβδομάδας | του Μήνα | Φέτος | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Ιέβερ
 

Scientific computing’s future: Can any coding language top a 1950s behemoth? | Ars Technica

Wherever you see giant simulations of the type that run for days on the world’s most massive supercomputers, you are likely to see Fortran code. Some examples are atmospheric modeling and weather pre συνέχεια..

Apple '10 years' behind Microsoft on security: Kaspersky - Computer Business Review

"They will understand very soon that they have the same problems Microsoft had ten or 12 years ago. They will have to make changes in terms of the cycle of updates and so on and will be forced to inv συνέχεια..

scale of universe

Η συγκλονιστική διαδρομή, σε μια ελάχιστη μπάρα. (μετακινώντας το γαλάζιο τετράγωνο) συνέχεια..

Earth's gravity revealed in unprecedented detail | ESA

After just two years in orbit, ESA's GOCE satellite has gathered enough data to map Earth's gravity with unrivalled precision. συνέχεια..

London Stock Exchange Historic Switch To Linux

SUSE-based data centre goes live.The new system will replace the .NET architecture, upgraded by Accenture in 2007 at a cost of £40 million. Decision was made in 2009, due to outages &messaging latenc συνέχεια..

Rollover image on your website? That will be $80,000 (please) (Matthew Lasar/Ars Technica) (Techmeme)

Matthew Lasar / Ars Technica: Rollover image on your website?  That will be $80,000 (please)  —  “Dear website owner, congratulations on your excellent site, which includes features covered by our registered patent, #5,251,294.  As the description indicates, many of the components on your pages, particularly your menus … συνέχεια..