«Πράσινο φως» στο μεγαλύτερο οδικό έργο | Καθημερινή | Ιούλιος 2007

«στις θέσεις Επιτάλιο, Σαμικό, Ζαχάρω, Καλό Νερό και Κοπανάκι» ... «πιθανό να δημιουργήσουμε πρόβλημα στον υδροφόρο ορίζοντα», ανέφερε ο κ. Σουφλιάς, προαναγγέλλοντας την κοπή «λίγων δεκάδων δέντρων»

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση