Ένας γλυκός άνθρωπος (ΖΑΚΤ-ΦΡΑΚΤ)

Είχε μείνει ένα άρθρο να παραδώσω.Περνούσαν οι μέρες, στοίβες τα βιβλία, ουρά οι εργασίες, σε κούτες τα ερωτηματολόγια, τριπλοί οι καφέδες, εμφανείς όσο ποτέ οι μαύροι κύκλοι.Περνούσαν οι μέρες, στοίβες τα βιβλία, ουρά οι εργασίες, σε κούτες τα ερωτηματολόγια, τριπλοί οι καφέδες, εμφανείς όσο ποτέ οι μαύροι κύκλοι.

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση