Ένα κάλεσμα για χρώμα στην πόλη

Μια ωραία ιδέα "βομβών χρώματος" παρουσιάζεται υλοποιημένη σαν παράδειγμα προς μίμηση, με πιθανές γενικευμένες και οργανωμένες προεκτάσεις

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση