Όλο και μεγαλύτερες παντρεύονται οι γυναίκες (Ελευθεροτυπία)

Πολύ μεγάλες αλλαγές από 1991 σε 2006 έδειξε πρόσφατη έκθεση της στατιστικής υπηρεσίας.

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση