Αξιολογήστε την ποιότητα των βίντεο σας με τον Windows Explorer

Δείτε τις διαστάσεις, διάρκεια, muxer, codecs, sample rate, audio sample size, video compression, και άλλες ιδιότητες του βίντεο χωρίς κάποιο πρόγραμμα αλλά μέσα από τον Windows Explorer.

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση