Σχόλια

  • από ee2455 πριν 5062 μέρες +1

    The original... http://xkcd.com/386/


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση