Γερμανική συνταγή, ελληνικό μαγειρείο (Ελευθεροτυπία)

"ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ, ότι με την ελληνική παραλλαγή του γερμανικού συστήματος ενισχύεται ο δικομματισμός. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο από εκείνο που προκύπτει στη Γερμανία."

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση