Γραμματοσειρές Microsoft στο Ubuntu

Το ίντερνετ είναι γεμάτο με ιστοσελίδες και έγγραφα που οι έχουν φτιαχτεί έχοντας στο νου τις γραμματοσειρές Microsoft. Άρα, αυτές οι σελίδες για να φαίνονται στο Ubuntu σας όπως έχουν σχεδιαστεί, απαιτείται αυτή η εγκατάσταση. Εδώ καλύπτονται όλοι οι γνωστοί τρόποι και η προσθήκη Vista fonts και το Wine.

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση