Γραφειοκρατίτιδα» και ακαδημαϊκή ποιότητα (Έναρθρη Κραυγή)

Για την επιλογή διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση