Διερμηνεύς των Ιερογλυφικών γραμμάτων (δύτης)

Κωνσταντίνος Σιμωνίδης, πλαστογράφος, προς εαυτόν: "Ησύχασον τώρα και καταφρόνει αυτούς, διότι οι λόγοι αυτών φθόνου όζουσι και αμαθίας·" #Pare_thn_PAE!

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση