Εκκλησία και Κράτος: Ελλάδα - Τουρκία: 0 - 1

Ο διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας όπως αποτυπώνεται στο Σύνταγμα της Τουρκίας

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση