Ενός λεπτού ― φτωχό χωριό (Μαρία Κατσουνάκη)

«Στο ένα λεπτό που τους αναλογούσε, απάντησαν με τρόπο δύσθυμο και δραματικό, επικολυρικό και συνθηματολογικό, μάλλον ανέμπνευστο και αβασάνιστο.» (O πνευματικός επαρχιωτισμός πρόσφατων events)

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση