Επανακαθορισμός της έννοιας της τρομοκρατίας

αριστερή οργάνωση, που ανέλαβε την ευθύνη για την πυρπόληση κρατικών οχημάτων και κτηρίων, θεωρείται (παρ.128a) εγκληματική και όχι τρομοκρατική. Το ζήτημα της τρομοκρατίας μπαίνει σε διαφορετική βάση

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση