Η Γερμανία βρίσκεται σε πόλεμο (μπα;)—Ludwig Weller | World Socialists

"The official explanation that the 3,500 German soldiers stationed in Afghanistan are only “construction workers in uniform” is no longer tenable. The events in which they are embroiled are becoming bloodier each day. Increasingly, German soldiers are killing insurgents and civilians, or are themselves being killed."

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση