Η γκαρσόν και ο δολοφόνος (Σαραντάκος)

"Αλλά η δεκαετής ζωή της οκνηρίας και των διασκεδάσεων τού είχεν εξαλείψει τον ζήλον της εργασίας! Διήρχετο τας ημέρας του πίνων ή συχνάζων τα αναρχικά και κομμουνιστικά κέντρα, ζων διά της εργασίας της συζύγου του. Τέλος ήρχισε να κακομεταχειρίζεται και να υβρίζη την σύζυγόν του, η οποία απαυδήσασα τον εφόνευσεν μίαν νύκτα του παρελθόντος Ιουλίου ενώ εκοιμάτο!

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση