Η κυβέρνηση δίνει μάχη (ΙΙΙ) (Ματσαγγάνης / AV)

"Μέρος Γ. Ποιον ωφελεί η απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών;"
Τα εξίσου ενδιαφέροντα προηγούμενα: εδώ και εδώ.

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση