Κραυγή αγωνίας για ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερία του Τύπου στην Ολυμπιακή Κίνα

Ένα χρόνο πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Κίνα οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογραφικές ενώσεις εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταστολή της ελευθερίας του Τύπου.

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση