Λαϊκισμός (Μαύρο Χάλι)

Πολύ καλή ανάλυση για την επιβολή από τα πάνω πολιτικού λεξιλογίου.

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση