Ο Dallara καλεί Γερμανία και εταίρους να αλλάξουν το Μνημόνιο της Ελλάδας

"...πρέπει να εξισορροπηθεί η εξίσωση ανάπτυξης-λιτότητας και να μεγαλώσει το μονοπάτι της δημοσιονομικής προσαρμογής σε πολλές χώρες . Αυτό μπορεί να χρειαστεί περισσότερα κονδύλια για τα επόμενα χρόνια, πρόσθεσε, αλλά είναι μία πολύ λιγότερο δαπανηρή προσέγγιση, από το να αφήσει η ευρωζώνη την κατάσταση να επιδεινωθεί σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία"

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση