Πεδίον δόξης για τη ΔΗΜΑΡ

Ο υπάλληλος μου απάντησε ότι «αυτό δεν είναι τίποτα. Εδώ ζητάμε υπεύθυνες δηλώσεις από συνταξιούχους ότι “βρίσκονται εν ζωή”»
Απλά θεϊκό...

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση