Περί (όχι και τόσο) απλής αναλογικής (Χασοδίκης, The greek cloud)

Για τις στοχεύσεις που θα όφειλε να εξισορροπεί ένα βελτιωμένο εκλογικό σύστημα.

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση