Προώθηση βιοκαυσίμων σε εποχές πετρελαϊκής κρίσης

Tο πετρέλαιο στις μέρες μας, έχει δημιουργήσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία, το περιβάλλον, την αγοραστική δύναμη των πολιτών, στην πετρελαιοκίνηση, τη θέρμανση κ.λ.π, ενώ έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στις κυβερνήσεις για τον τρόπο εξόδου από το αδιέξοδο, που όπως φαίνεται δεν είναι παροδικό, αλλά μάλλον μόνιμο λαμβανομένης υπόψη της τιμής του βαρελιού (περίπου 70 δολ) και της εξάντλησης των κοιτασμάτων του φυσικού αυτού πόρου.

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση