Σεμνά, ταπεινά και με... ακίνητα (Σκουρής)

Ηθική αλά καρτ το δόγμα Καραμανλή απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς της ΝΔ

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση