Τί είναι δημοκρατία; (αναρωτιέμαι και γω καμιά φορά)

Το ερώτημα τέθηκε σε έναν αριθμό ακτιβιστών και πολιτικών αναλυτών από δεκαοχτώ πόλεις του κόσμου, που μετέχουν στην μεγάλη έκθεση του ΕΜΣΤ.
Το ερώτημα ανιχνεύει διαφορετικές προσεγγίσεις στο πώς θα μπορούσε να είναι ένα πιο δημοκρατικό σύστημα και ποιες οργανωτικές μορφές θα μπορούσε να προσλάβει.

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση