Το τέλος της εικονικής πραγματικότητας (Σημίτης)

Η σημερινή κυβέρνηση ταυτίζει την έννοια της μεταρρύθμισης με τη μεταρρυθμιστική συνθηματολογία. Στην πράξη δεν κάνει απολύτως τίποτα.

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση