Το χαμένο χειρόγραφο της Διδώς Σωτηρίου

Αυτές της μέρες εκδόθηκε ένα βιβλίο της Διδώς Σωτηρίου, που κανείς δε γνώριζε την ύπαρξη του, ακόμα και η ίδια πρέπει να το είχε ξεχάσει.
Βρέθηκε ξεχασμένο σε μια κρύπτη του διαμερίσματος της οδού Κοδριγκτώνος, γιά την ακρίβεια σε ένα κενό ανάμεσα στα σοβατεπιά του σαλονιού

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση