Το όνομα που μας πήραν

«Γιατί όμως; Γιατί αφού ήταν ελληνική σύλληψη μάς πήραν το όνομα;». Και σκέφτομαι ότι είναι ακριβώς αυτή η ερώτηση,... ...φανερώνει όλην την με στρεβλή έννοια ιδιοκτησιακή σχέση που έχουμε για την πολιτιστική μας κληρονομιά,

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση