Φταίνε οι μισθοί ή το ευρώ; - Η Αυγή online

Σχεδόν ολόκληρη η αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις 35 ανταγωνίστριες χώρες, υπολογισμένο σε δολάρια, δηλαδή η αύξηση κατά 15%, οφείλεται στις μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας (NEER) δηλαδή στην ανατίμηση του ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων.

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση