Φυσικό περιβάλλον και εδαφική ακεραιότητα - Καρκαγιάννης

...χρειαζόμαστε ένα κεντρικό, επιτελικό όργανο, κατάλληλα στελεχωμένο που θα αναλάβει να ερευνήσει, να μελετήσει και να σχεδιάσει την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Δεν πρόκειται να ανακαλύψουμε τον τροχό! Σχεδόν όλες οι αναπτυγμένες χώρες αλλά και πολλές υποανάπτυκτες έχουν υπουργεία Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Ας διαλέξουμε το καλύτερο από αυτά και ας το αντιγράψουμε, προσαρμόζοντάς το.

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση