...το «φιλότιμο» και ο «πατριωτισμός» δεν είναι τρόποι διακυβέρνησης... ('Ε')

Τελικά, είτε θέλουμε είτε όχι, η γλώσσα είναι ιδεολογία. «Φιλότιμο» και «πατριωτισμός» είναι, κατά τον Κώστα Καραμανλή, οι μηχανισμοί που λειτούργησαν στην ελληνική κοινωνία και δημιούργησαν όλο αυτό το κύμα συμπαράστασης και βοήθειας στους ανθρώπους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Δύο αξίες που, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να λειτουργήσουν σωτήρια σε μια κατάσταση απόλυτης καταστροφής. Ομως το «φιλότιμο» και ο «πατριωτισμός» δεν είναι τρόποι διακυβέρνησης ούτε και τρόποι αποκατάστασης της κατεστραμμένης κοινωνίας.

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση