Σχόλια

  • από citronella πριν 5542 μέρες 0

    'There's also a spike on the Fourier transform at the one-month mark where --' 'You want to stop talking right now.'

    : )


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση